Sekretesspolicy

BERTSCHAT® strävar efter att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. Vi ser noggrann hantering av våra kunders personuppgifter som en viktig del av våra tjänsters tillförlitlighet.

 

Denna sekretesspolicy beskriver vilka personuppgifter som samlas in eller på annat sätt behandlas genom att använda BERTSCHAT®-webbplatsen (www.bertschat.se/). Denna sekretesspolicy förklarar även hur personuppgifter behandlas och skyddas och vilka val som kan göras vad gäller dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss angående om du har frågor om detta.

 

Konfidentiell information
Alla personuppgifter som behandlas av BERTSCHAT® betraktas av BERTSCHAT® som konfidentiell information och kommer därför även att behandlas konfidentiellt.

 

Ansvarig för databehandlingen
BERTSCHAT® ansvarar för behandlingen av personuppgifterna som anges i denna sekretesspolicy.

 

Personuppgifter

BERTSCHAT® samlar in och lagrar personuppgifter som du har lämnat frivilligt till oss. Om du vill använda våra produkter och tjänster kommer du (vanligtvis) att bli ombedd att fylla i följande information: namn, adress, e-postadress och telefonnummer (valfritt).

 

Syftet med databehandlingen
BERTSCHAT® behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla de produkter och tjänster som du beställer. Vi kan även använda personuppgifterna för att undersöka hur vi skulle kunna anpassa vår webbplats för att förbättra din besöksupplevelse.

Om du har samtyckt till detta, kommer vi även att använda personuppgifterna för att skicka våra nyhetsbrev, erbjudanden och reklambroschyrer.

 

Lagring av personuppgifter

BERTSCHAT® lagrar inte dina personuppgifter längre än absolut nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka uppgifterna samlades in, såvida vi inte är lagligt skyldiga att lagra personuppgifterna längre.

 

Dela personuppgifter med tredje part

BERTSCHAT® delar inte dina personuppgifter med tredje part med undantag för de fall som beskrivs nedan. BERTSCHAT® kan dela dina personuppgifter med tredje part om detta är nödvändigt för utförandet av uppgifter som anges i avtalet som vi har ingått med dig. BERTSCHAT® kan även dela dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster åt oss. Vi kräver att våra tjänsteleverantörer skyddar de personuppgifter som de behandlar för vår räkning på ett adekvat sätt. BERTSCHAT® kan även dela dina personuppgifter med tredje part om vi är skyldiga att göra detta eller om denna skyldighet åläggs av ett tillsynsorgan. Slutligen kan BERTSCHAT® dela dina personuppgifter om vi skulle sälja företaget eller en del av vårt företag.

Dina rättigheter

När det gäller dina personuppgifter, har du rätt att skicka in en begäran till oss för att:
  • Få tillgång till de personuppgifter som vi har behandlat om dig;
  • Få de personuppgifter som vi har behandlat raderade;
  • Rätta de av oss behandlade personuppgifterna om dessa uppgifter är felaktiga eller ofullständiga;
  • Få personuppgifterna skickade till dig i en datorfil.
  • Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.
Inget automatiserat beslutsfattande
BERTSCHAT® fattar inga beslut baserade på automatiserad behandling i frågor som kan få betydande konsekvenser för individer. Detta betyder att vi inte tillåter att beslut fattas av datorer utan att vi har kontrollerat dessa beslut.

 

Skydd av personuppgifter
BERTSCHAT® vidtar alla lämpliga, tekniska och praktiska åtgärder som rimligen kan förväntas av oss för att skydda dina personuppgifter.

 

Kakor

Vi samlar även in vissa uppgifter genom att använda kakor när du besöker vår webbplats. Kakor är små textfiler som lagras på din dator i webbläsaren. Du kan neka användningen av kakor genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Du måste dock beakta att detta kan påverka funktionaliteten på vår webbplats. Du kan enkelt radera lagrade kakor från din dator. Se den använda webbläsarens webbplats för att radera kakorna.

 

På vår webbplats använder vi följande kakor:
Google Analytics

Vi använder Google Analytics, från Google Inc., för att kunna se hur besökare använder vår webbplats. Vi kan till exempel se med vilken webbläsare som webbplatsen besöktes, datum och tid när webbplatsen besöktes samt från vilket land webbplatsen besöktes. Vi kan även se besökarnas IP-adresser. Dessa uppgifter skickas via en säker anslutning och lagras av Google på servrar. Informationen anonymiseras. Google har inte fått tillstånd från oss att använda den information som vi samlar in med hjälp av Google Analytics för andra tjänster, förutom Google AdWords. Google får alltså inte använda dessa uppgifter för egna ändamål och Google får endast dela dessa uppgifter med tredje part om detta krävs enligt lag eller om denna tredje part behandlar uppgifter för Googles räkning.

Vi lagrar denna kaka i högst 1 år.

Google AdWords

BERTSCHAT® använder Google AdWords, från Google Inc. Detta gör att vi kan få information om våra annonser, till exempel hur många besökare som klickar på våra annonser och hur många besökare som köper en tjänst efter att de har klickat på en annons. Mer information finns på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

Vi lagrar denna kaka i högst 1 år.

 

Kontakt

Frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy eller om dina rättigheter eller personuppgifter, kan skickas till BERTSCHAT® per e-post: info@bertschat.eu. Om du vill, kan du lämna in ett klagomål till relevant tillsynsorgan. 

 

Ändringar

BERTSCHAT® kan komma att ändra denna sekretesspolicy emellanåt. Längst ned i denna sekretesspolicy anges det datum när den senast ändrades. Den senaste versionen kommer alltid att publiceras på BERTSCHAT®-webbplatsen. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar att du har läst den senaste versionen av denna sekretesspolicy.

 

Maj 2021